Informacja odnośnie uzyskania dostępu do Portalu i pierwszego logowania

Osoby, które wstąpiły do Klubu przed wprowadzeniem Portalu i nigdy się do niego nie logowały NIE MAJĄ UTWORZONEGO KONTA mimo posiadania w bazie PZSS adresu e-mail oraz nr PESEL. Konto musi zostać utworzone przez klub macierzysty lub samodzielnie przez zawodnika za pomocą numeru patentu.


Jeżeli występuje problem z pierwszym logowaniem,a Klub nie utworzył konta w systemie prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z klubem macierzystym w celu nadania dostępu.


PZSS nie nadaje dostępu zawodnikom po kontakcie mejlowym lub telefonicznym.