Weryfikacja dokumentów elektronicznych wydanych przez PZSS.