Login oraz hasło jest ustawiane przez kierownika Klubu. Domyślnym loginem jest adres e-mail a hasłem startowym nr PESEL Przy pierwszym logowaniu hasło zostanie zmienione.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami i informacjami tutaj

Pomoc techniczną można uzyskać pod adresem pomoc