Informacja odnośnie uzyskania dostępu do Portalu i pierwszego logowania

Osoby, które wstąpiły do Klubu przed wprowadzeniem Portalu i nigdy się do niego nie logowały NIE MAJĄ UTWORZONEGO KONTA mimo posiadania w bazie PZSS adresu e-mail oraz nr PESEL.

Konto może zostać utworzone na dwa sposoby:
  1. przez klub macierzysty
  2. samodzielnie przez zawodnika za pomocą numeru patentu (wówczas należy wybrać opcje "Utwórz konto za pomocą nr patentu"

Jeżeli występuje problem z pierwszym logowaniem,a Klub nie utworzył konta w systemie prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z klubem macierzystym w celu nadania dostępu.

Z uwagi na brak możliwości weryfikacji tożsamości PZSS nie nadaje dostępu zawodnikom po kontakcie mejlowym lub telefonicznym.